Orange Humanist

Monday, August 01, 2005

תכנית מדינית - political plan

תכנית מדינית (כ"ד תמוז)
 1. סיפוח יש"ע.
 2. שיקום מחנות פליטים (בשיתוף פעולה עם האו"ם).
 3. פירוק אונר"א וסילוקו מן הארץ. החלפת תפקידם(functions ) במוסדות המדינה.
 4. "הקפאת בניה" למגורים במישור החוף. מקו מודיעין-אלקנה ועד לים, ומרחובות צפונה עד נתניה. וכן בצפון רצועת עזה.
 5. הסדרת בניה בישובים הלא יהודיים.
 6. גביית ארנונה בתקיפות גם בישובים אלו.
 7. שרות לאומי חובה לכל מי שאינו משרת בצבא.
 8. הריסת בתים בלתי חוקיים. וכן שנמצאים באוצרות טבע וארכיאולוגיה. וכן שאין ברור מי הבעלים או שאין משלמים עליהם ארנונה זמן רב.
 9. רכבת ממודיעין למעלה בית חורון לצפון ירושלים ולמטרופולין הערבי, ומאשקלון לעזה.
 10. הפסקת העלאת גויים – פלשמורה, רוסים וכדו'. זכאיי חוק השבות המגיעים בכוחות עצמם יזכו מיידית לתושבות – לא לאזרחות. אזרחות תתקבל רק לאחר וידוא יהדותו. צמצום עובדים זרים.
 11. עידוד בעלות פרטית על קרקע. חובת היהודי לשפר את אדמתו – בעיקר נטיעת עצים. בסיוע קק"ל. תפקיד הקק"ל: רכישה מגויים, שיפור הקרקע ומכירתו ליהודים לבעלות פרטית. קק"ל ישמור שאחוז גבוה של יהודים יהיו בעלי קרקע ולא שהרבה קרקע שייך למעטים.
 12. הכפפת הרש"פ למשרד רה"מ – עידוד פיתוח פנימי, תעשיה, העסקה פנימית של תושביו. פיקוח על סטטיסטיקה – ת"ז לכל אחד, רישום ופיקוח ישראלי על מפקד תושבים. עידוד השקעות הון. פירוק כל הנשק – עם הוצאת צה"ל מיש"ע לגבולות המדינה, ישראל בפועל מוציאה את נשקה, ע"כ בשלבים יש להוציא את כל שאר כלי הנשק – קודם מכל מי שאינו מורשה ובהדרגה דילול מכוחות שיטור ושאר תושבים.
 13. סקרי טבע וארכיאולוגיה נרחבים. הכרזת כל אתרי הטבע והארכיאולוגיה כאתרים לשימור. בעקבותיו תכנית אב ארצית – כלכלית שתדגיש את פיתוח כל אזורי הארץ, חוץ ממשור – החוף המרכזי והדרומי. סימון אט"ע (אתרי טבע ועתיקות), ואח"כ יעוד כל השאר לבעלות פרטית. רשות הגנים תקבל אחריות על יערות קק"ל שפותחו ועוברות לבעלות פרטית, ותשכור אותם מהבעלים במחיר קבוע.
 14. לא – יהודיים לא יהיו 'כלואים' בשטחי הרש"פ, אך לא יהיו זכאים לאזרחות ישראלית. ישראלי שאינו יהודי יהיה זכאי לבקש אזרחות פלסטינית. פלסטיני שגר מחוץ לשטחי הרש"פ יוכל להצביע בבחירות לרשויות – מקומיות במקום מגוריו אחרי וותק מגורים של חמש שנים. וכן להפך גם יהודים שגרים בשטחי הרש"פ.
 15. עידוד פיזור – אכלוסיה ממישור החוף המרכזי מעזה.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home