Orange Humanist

Wednesday, June 24, 2015

הערבים משתלטים על איזור סי

בעקבות הנהי על איום החרבת "חרבת סוסיה"
בעקבות המאחז הערבי בסוסיא, כדאי לראות את הכתבה הזאת, בערוץ 7:

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/299380

במיוחד היה מעניין להפנים את המספרים שעלו בכתבה; נציג "רגבים" הציג נתון של כ-18,000 מבנים בלתי-חוקיים, שנבנו באיזור C (האזור הישראלי של יו"ש) . הוא אמר שמתגוררים באותו איזור כ-70,000 ערבים. נציגת "בצלם" שרית מיכאלי, טענה שחיים באזור הרבה יותר.

חשוב להבין, שהאזורים A B C מופו סביב ההתישבות הערבית, במגמה שהרש"פ ינהל את חייהם של התושבים הערביים, ואלה לא יימצאו באזור C.
והנה- אם נכפיל 18 אלף מבנים בממוצע סביר של 4 דיירים לדירה - אכן נקבל 72,000 תושבים! ואם נניח עוד שחלק מהמבנים הם בעלי יותר מדירה אחת (אנחנו אכן רואים בנייה רבה , בתי קומות וכד', בחיזמא, עין יברוד, דיר דיבואן ....- וכל אלה רק בדרך לירושלים...), אז בהחלט ייתכן שיש הרבה יותר מ- 70 אלף ערבים באזור C, ואולי שרית מיכאלי צודקת. וכולם גרים שם במבנים בלתי חוקיים, והתיישבו שם רק מאז ימי אוסלו!

יש לזכור שעבורינו, זוהי בדיוק תקופת המאחזים: המאבק בעמונה ובגבעת האולפנא, דו"ח ששון.....  ובמקביל- אויבינו מקימים מאחזים תחת אפה של רשויות המדינה.

נציגת "בצלם" אמרה: "לא מאפשרים להם לבנות כחוק ודוחקים אותם לבנייה בלתי חוקית. יש רק הריסות ופגיעה באנשים". האירוני היא- שזה תיאור מדיוק של מצבם של המאחזים הישראליים. ובעוד הערבים רשאים לבנות באזורים A ו-B ללא אישור המינהל-  ומיכאלי מסנגרת עליהם שהם "נדחקים לבנייה בלתי חוקית" - הישראלים , שאינם יכולים לבנות ביו"ש אלא רק באזור C - הם באמת אלה ש-"ודוחקים אותם לבנייה בלתי חוקית. יש רק הריסות ופגיעה באנשים".

עוד היא מלינה ש"במועצת התכנון העליונה של המינהל אין ייצוג פלסטיני למרות שמדובר באוכלוסיה של 200-300 אלף פלסטינים". ובמינהל יש בכלל ייצוג של התושבים הישראלים, שהם בוודאי רוב מניינה של תושבי יו"ש?! המינהל הינו, בהגדרה, שלטון צבאי, שאינה מעניקה ייצוג דמוקרטי לנתיניה.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home